PHP

Chyba v php:

$a=1.4;
$b=0.3;
echo (1.7-$a-$b);

5.5511151231258E-17
Výsledek by měl být správně 0, ale php to vyhodnotí takto.


4px = 3pt
16px = 1em
96px = 1in
37.8px = 1cm

Moje

Mé výtvory

Ke stažení

Ostatni

Jak psát web
Minecraft Kapitol